Prawo jazdy A2 - od jakiego wieku, na co pozwala, jak zrobić?

Reklama

Żeby uzyskać prawo jazdy kategorii A2 należy ukończyć 18 lat, przejść odpowiednie szkolenie i oczywiście pomyślnie zdać egzamin. Najpierw należy skierować swoje kroki do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przebadaniu wystawi odpowiednie orzeczenie. Następnie należy wykonać fotografię zgodną z § 5.1 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru PKK. W tym celu należy udać się do odpowiedniego wydziału komunikacji, wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię. Dopiero po uzyskaniu numeru PKK można zgłosić się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje wpis w PKK.

Kolejnym krokiem jest zapisanie się na egzamin państwowy. W tym celu trzeba udać się do właściwego ośrodka ruchu drogowego z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości.

13248327_1763597623852094_1446512616679948202_o.jpg

NAS Analytics TAG

Jakimi motocyklami można poruszać się mając prawo jazdy kategorii A2? To prawo jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Oprócz tego można prowadzić motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM i zespół pojazdów złożony z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Warto dodać, że mając prawo jazdy kat. A2 można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kat. A mając ukończone 20 lat. Bez tej kategorii "duże A" można uzyskać dopiero mając skończone 24 lata.

 

Autor: 
WOJTEK GRZESIAK
Źródło: 

scigacz.pl

Reklama