Ile będzie kosztować i dlaczego tak drogo? Najczęstsze pytania

Reklama

ndz., 11/29/2015 - 00:16 -- Administrator

Koszty odgrywają dużą rolę i jest to sztandarowe pytanie na, które nie możemy udzielić odpowiedzi bez zweryfikowania uszkodzeń głowicy tym bardziej przez telefon Nikt nie poda ceny naprawy głowicy nie znając zakresu uszkodzeń tego podzespołu i sposobu w jaki klient chce go naprawić. Rząd wielkości od do – ewentualnie na podstawie dotychczasowego doświadczenia.

Dostarczona do firmy głowica jest sprawdzana na szczelność płaszcza wodnego. Podczas tego procesu określamy czy głowica (korpus) jest uszkodzony czy cały. Jeżeli głowica jest cała to następnie sprawdzamy szczelność i zużycie zaworów, co pozwoli nam na określenie kosztów naprawy poprzez ewentualną wymianę uszkodzonych mechanicznie części.
Jeżeli zaś głowica jest pęknięta i wymaga spawania to naprawa jest uzależniona od sposobu regeneracji. Albo klient decyduje się na naprawę ekonomiczną , albo kompleksową. W zależności od tego podejścia możemy ustalić koszty. Przy regeneracji kompleksowej koszt jest stały (ustalony od typu głowicy), zaś w ekonomicznej zależy od zużycia głowicy.

Jak długo potrwa naprawa ?
Jeżeli już zdecydowaliśmy się na naprawę- to zadajemy pytanie jak długo potrawa naprawa

Czas naprawy głowicy jest uzależniony od uszkodzeń jakich doznał ten podzespół. Jeżeli głowica została uszkodzona w wyniku awarii rozrządu, to taka naprawa trwa 1-2 dni. Jest to uzależnione od tego czy w danej chwili posiadamy części zamienne w swoim magazynie, czy musimy je ściągnąć z hurtowni. Czasami ten okres może się wydłużyć jeżeli części są trudno osiągalne i trzeba je zamówić, na przykład u dealer’a.
Jeżeli zaś głowica doznała uszkodzenia korpusu to zależy to od przyjętego sposobu naprawy. W naszym zakładzie, ze względu na życzenie klientów, rozróżniamy dwa rodzaje napraw. Naprawa ekonomiczna to taka w której naprawia się korpus tylko tam gdzie jest pęknięty do płaszcza wodnego. Często sie zdarza, że głowica jest spawana kilka razy, gdyż zamyka się po kolei poszczególne pęknięcia, aż do momentu gdy głowica nie wykazuje nieszczelności. Taki proces naprawy niejednokrotnie jest droższy niż spawanie kompleksowe, gdyż wymaga kilkukrotnego sprawdzania i powtórnych spawań. Jest on trudny do przewidzenia i wacha się od 2-5 dni roboczych.
Innym podejściem do naprawy, przez nas polecanym, jest spawanie kompleksowe. Spawamy wszystkie pęknięcia, które są zauważalne w głowicy po sprawdzeniu, także te, które nie wykazują jeszcze nieszczelności. Taki proces trwa u nas około 3-4 dni roboczych w efekcie jest dużo tańszy, gdyż większość potencjalnych pęknięć jest likwidowana za pierwszym razem.
Jeżeli podczas spawania, szczególnie trudno dostępnych miejsc, występują jakieś kłopoty klient jest natychmiast informowany, że naprawa staje się niemożliwa i zalecamy poszukiwanie innej głowicy.

Dlaczego głowica się uszkodziła – ew. pękła ?

To pytanie dręczy bardzo wielu klientów. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi jest w zasadzie niemożliwe bez analizy nie tylko uszkodzeń ale i sposobu eksploatacji pojazdu.
Przyczyny awarii głowicy sklasyfikowaliśmy w cztery grupy, które mogą wystąpić tak oddzielnie jak i wspólnie :

Główne przyczyny uszkodzenia głowicy wynikają z :
1. awarii podzespołu zapewniającego chłodzenie głowicy,
2. awarii rozrządu silnika,
3. niewłaściwego eksploatowania pojazdu,
4. naturalnego zużycia.

Awaria podzespołu zapewniającego chłodzenie głowicy
Aby zrozumieć jak ważny jest to proces należy poznać warunki, w których pracuje głowica. To tu w dużym ciśnieniu dochodzi do detonacji co powoduje wydzielanie się ogromnych ilości ciepła. Powstałe ciepło nagrzewa materiał z którego wykonana jest głowica. Aby nie dopuścić do jego nadmiernego nagrzania się i zniszczenia struktury materiału należy odpowiednio chłodzić ten podzespół.
Chłodzenie głowicy jest realizowane poprzez układ chłodzący w skład którego wchodzi wiele mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń. Do typowych elementów układu chłodzenia można zaliczyć takie podzespoły jak : pompa wody, chłodnica samochodowa wraz z systemem wymuszania ciągu powietrza, termostat, nagrzewnica, węże, płyn chłodzący i inne. Ich wielkość i ilość jest uzależniona od konstrukcji silnika, ale zawsze powinna zapewnić wystarczające chłodzenie w najtrudniejszych warunkach.
Awaria któregokolwiek z tych elementów powoduje, że układ traci swoją wydolność co w konsekwencji może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się głowicy. W takiej sytuacji materiał z którego jest wykonana głowica pracuje w skrajnych warunkach ulegając nadmiernemu rozciąganiu, co w konsekwencji prowadzi do jego pęknięcia. Istotnym problemem jest to, że wykrycie niesprawnych elementów układu chłodzenia jest w zasadzie niemożliwe, gdyż nie mają one żadnych czujników, które pokazywały by ich stan. Jedynym czujnikiem, który pośrednio wskazuje sprawność układu jest wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Czasami jednak jego umiejscowienie lub niesprawność powoduje spóźnioną reakcję użytkownika samochodu.

Awaria rozrządu silnika.
Ten rodzaj uszkodzenia głowicy to czysto mechaniczne uszkodzenie. Powstaje ono w wyniku uszkodzenia rozrządu, czyli braku zsynchronizowania pracy dołu silnika z górą. Takie połączenie korpusu silnika z głowicą jest realizowane w różny sposób w zależności od typu silnika. Do najmniej trwałych należy połączenie przy pomocy paska rozrządu. W skład takiego połączenia wchodzi wiele elementów, od których jakości i trwałości zależy jego żywotność. Należy tu zaznaczyć, że taki pasek, w zależności od wyposażenia samochodu niejednokrotnie napędza także inne elementy.
Ze względu na materiał, z którego jest wykonany, podlega on procesowi naturalnego starzenia się, co oznacza, że wraz z upływem czasu jego właściwości pogarszają się. Taki pasek powinno się wymienić, nawet wtedy gdy nie przejechaliśmy właściwego dla niego limitu kilometrów.
Taka awaria nie powoduje generalnie uszkodzenia korpusu głowicy tylko zniszczenie elementów ruchowych głowicy takich jak zawory, popychacze czy czasami wałek rozrządu. Może się jednak, że w wyniku kolizji zawór pęknie i uszkodzi korpus uniemożliwiając jego ponowny montaż bez regeneracji.

Niewłaściwa eksploatacja pojazdu.
Może to nie jest bezpośrednia przyczyna uszkodzenia głowicy, ale z pewnością niewłaściwie użytkowany samochód nie posłuży nam długo. Jako przykład można podać tu nadmierne przeciążanie silnika poprzez przekroczenie dopuszczalnego ładunku lub zbyt obciążoną przyczepę co zwiększa masę pojazdu ponad dopuszczalną. Innym przykładem, który można przytoczyć to jazda pojazdem z maksymalną prędkością przez dłuższy czas. Producent pojazdu przewiduje do tego celu prędkość turystyczną, zostawiając trochę mocy na krótkotrwałe zwiększenie prędkości np przy wyprzedzaniu.
Mówiąc tu o niewłaściwej eksploatacji nie można nie wspomnieć o użytkowaniu silnika tuż po jego uruchomieniu. Aby silnik funkcjonował poprawnie powinien przez kilka minut pochodzić na wolnych obrotach w celu osiągnięcia właściwej temperatury. Zwiększenie temperatury silnika powoduje, że olej silnikowy ma lepsze właściwości smarujące, a sama głowica doznaje mniejszego szoku termicznego.

Naturalne zużycie się.
Głowica, jak każda część zamienna, jest wykonana z jakiegoś materiału, który posiada pewną żywotność. Materiał ten podczas procesu eksploatacji może stopniowo tracić swoje właściwości, aż do momentu w którym dalsze jego użytkowanie nie będzie możliwe. Długość tego procesu uzależniona jest od jakości zastosowanego materiału. Im materiał lub jego stop ma lepiej dobrane parametry tym głowica będzie bardziej żywotna.
Wpływ na ten proces ma także projektant silnika. Silniki wolnoobrotowe bez turbin wykazują większą żywotność niż ten same z turbodoładowaniem. Dość istotnym elementem jest także konstrukcja samej głowicy, ale na to użytkownik auta nie ma wpływu.

Foto: https://topmar-przezmierowo.pl/

Polub Plportal.pl:

Reklama